Reexporta Brands

Metrics
Measurement
and Analysis

El 50% de la publicidat és completament inútil: la qüestió és saber quin és aquest 50%.

 Henry Ford

… conèixer les eines d’analítica web, configurar-les correctament i traspassar els KPI’s i KRI’s d’una manera realista és el camí.

A Reexporta som especialistes en la definició, construcció i posada en marxa de panells de control personalitzats de business intelligence, on poden integrar-se les diferents plataformes publicitàries.

Integració de la tecnologia d’analítica web; codis de seguiment i conversió

Integració amb altres eines com Google Search Console, Google AdWords, Ad Exchangue, DoubleClick

Definició i configuració d’objectius, esdeveniments, filtres i segments en funció dels KPI’s

Definició i configuració de panells de control SEO, SEM, Xarxes Socials, Directiu

Definició i creació de models d’atribució, canals, dimensions i mètriques personalitzades

Integració de la informació d’analítica web en altres sistemes CRM o ERP

Creació d’informes personalitzats de canals creuats

Inteligència de negoci a través de panells de control propis